اسماعیل بوردشاهیان

نویسنده، مترجم، پژوهشگر

پارسی English

باغ غبار

خبر خوب . رمان تازه من( باغ غبار) که معتقدم هر ایرانی آن را باید بخواند امروز توسط انتشارات مروارید منتشر شد . من در این رمان از بودن وزیستن مان وآینده ای که خواهیم داشت گفته ام آئینه ای در برابر زندگی مان قرار داده ام تا حقیقت بودنمان را نشان دهم . در روزهای آینده از این رمان بسیار خواهم گفت . فقط به شهامت می گویم رمان با متن وساختاری متفاوت فضای روشنی ست در بیان آن غبار که از سالها و بهتر است بگویم از قرنها پیش بر سرزمین وهستی ما نشست و باغ زندگیمان را گرفتار کرد . لطفا آن را بخوانید وزندگی خودتان را ببینید از همه دوستان می خواهم در معرفی این مرا یاری کنند بامهر اسماعیل یوردشاهیان Www.yourdshah.com

پایان خبر

نظرات:

نام:
شماره تماس :
شماره امنيتي: