اسماعیل بوردشاهیان

نویسنده، مترجم، پژوهشگر

پارسی English

رمان

رمان نجوای ناتمام ادل

رمان نجوای ناتمام ادل

رمان (نجوای ناتمام ادل) ساختاری مدرن ، لایه به لایه ی وآبستره دارد . نوشتاریست در فرم سیال ذهن که به زبان سوم شخص نقل می شود . موضوع آن دردو رنج مدام وجاری در جامعه سیاست ووحشت زده بشری در عصر حاضر است . وحشت از ترور توسط سرسپردگان اعنقادات رادیکال براساس سیاست جهان مسلط ومسلح بر جهان سوم وعقب مانده ، افسردگی و احساس پوچی و اظطراب از بی کاری وسرگردانی در جوامع رشد یاف...
1397/9/5 17:47:31
ادامه »
رمان دلباختگان بی نام شهرمن

رمان دلباختگان بی نام شهرمن

(دلباختگان بی نام شهر من) رمانیست متفاوت . من الگوی نوشتن و فرم روایت آن را از آثار کلاسیک ایران بخصوص از گلستان سعدی وکلیله ودمنه و هزار ویک شب گرفته و دگرگون کرده وبه طرز نوینی ارائه داده ام . هدفم این بود که سبک وفرمی مستقل بنام رمان ایرانی ارائه دهم یعنی رمانی چند صدایی و چند زمانی لایه به لایه. وبا این فکر دلباختگان را در طول چهار سال نوشتم. زبان روای رمان اول شخ...
1396/10/28 20:06:31
ادامه »
زمان ،  زمان فر صت های کوتا ه است

زمان ، زمان فر صت های کوتا ه است

امیل دورکیم جامعه شناس فرانسوی در مبحث ریخت شناسی اجتماعی خود – جامعه را مجموعه اندام واری می داند که یاخته اولیه آن را انسان تشکیل می دهد و مطابق با همین سیستم اندام وار جامعه است که دورکیم جامعه را مجموعه ای پیوسته و حیات وار می شناسد که به سبب وجود یاخته های زنده داری حیات و نفس زنده و روح و و جدان جمعی است ....
1395/8/27 17:46:03
ادامه »
آن جا که زاده شدم

آن جا که زاده شدم

"آن جا که زاده شدم" با الهام از زندگی دکتر ژوژف پلمپ کاکران (1905-1855) بنيان گذار نخستين دانشکده پزشکی و بيمارستان مدرن در ايران در شهر اورميه(1925-1878) نوشته شده و نوشتن آن بر اساس احساس نوعی ضرورت و پاسخ به تاريخ و ادای دين بود....
1395/8/27 17:05:08
ادامه »
سامانچی قیزی (دختر کاه فروش)

سامانچی قیزی (دختر کاه فروش)

از گذشه های بسیار دور از او فقط یک نام ویک تصویر بود. به هر جا که می رفتی درهرخانه و مغازه وتالاری تصویرویا بهتر بگویم تابلوی نقاشی چهره وتنه ء او با خوشه های گندم بردوش بر دیوارنصب شده بود . از هرکس که می پرسیدی او کیست ؟ می گفت :...
1395/8/25 20:34:23
ادامه »
رای و رعنا

رای و رعنا

  شروع بهار 1386 – پایان بهار 1389 ارومیه - ایران       نثارجان باختگان ، گمشدگان ، مجروحان وهمه آسیب دیدگان از جنگ . نثار همه آنهایی که مخالف جنگ هستند وآرزو دارند که ای کاش جنگ نبود . نثارهمه آنهایی که می اندیشند وامید آن را دارند که روزی کلمه و واژه جنگ از فرهنگ لغات تمام زبانها حذف شودوجهان عاری از تمام کلمات ولغتها ومفهومهای خشونت آمیز و...
1395/8/25 20:27:45
ادامه »