اسماعیل بوردشاهیان

نویسنده، مترجم، پژوهشگر

پارسی English

مقالات و تحقیقات

ما و فقر انديشه وفقر تاريخی عمل

ما و فقر انديشه وفقر تاريخی عمل

هوای کمبريج هميشه تيره و بارانی و دلتنگی آور است . در کوچه ها وخيابانهای باريک سنگچين آن اتومبيل کمتر ديده می شود . اين جا مردم بيشتر از دوچرخه استفاده می کنند . جمعيت جوان دانشجو در خيابانهای قديمی در سايه سار ديوار های کهنه وسنگی چند صد ساله آن مدام با پای پياده ويا با دوچرخه در حرکتند. من نيز يکی از آنان هستم . اتومبيل و دوچرخه ندارم ، پياده از خانه به سر کار ( کال...
1395/8/29 19:05:34
ادامه »
مرگ شعر در زبان شکسته و معرفت پنهان شده

مرگ شعر در زبان شکسته و معرفت پنهان شده

همه ما به معنی ومفهوم ومبنا ی علل وجودی بسياری از حالات واحساسهای خاص که هرازچند گاه به ما دست می دهند و ما را گرفتار خود مي کنند بسيار فکرکرده ايم . مثلا غم ويا شادی که عموما از لحاظ حسی ما آنهارا عنصر و پديده ای مستقل می شماريم وهميشه به علل وجودی و پديدار شدن آنها بسيار می انديشيم. راستی غم چيست ؟...
1395/8/29 18:54:02
ادامه »
پايان شواليه پير

پايان شواليه پير

جوانتر که بودیم شانزده ، هفده ساله، موهای سرمان را کوتاه می کردیم بخصوص فرق سرمان را که به ریختگی وتاسی بزند گاه کلاه آنهم کلاه شاپو بر سر می نهادیم . کت وشلوار خاکستری تیره میپوشدیم با دکمه های همیشه باز ، کیفی یا کتاب ودفتری چند بخصوص چاپ نخست کتاب نقد ( طلا در مس) را بغل می زدیم براهنی وار راه می رفتیم براهنی وار می اندیشیدیم ، براهنی وار می نوشتیم و در رویای تنهای...
1395/8/29 18:51:05
ادامه »
مرگ نويسنده در ساعت مرگ اثر

مرگ نويسنده در ساعت مرگ اثر

درآبانماه1376 (اکتبر 1997)در کنفرانس ادبيات معاصر اروپا که در شهر مالمو - سوئد برگزار شده بود در سخنرانی خود نخستين بار مرگ متن را مطرح کردم و بعد در سال 1384در مقدمه کوتاه کتاب شعر خود ( آوازهای اورميا) مرگ وپايان شعر را اعلام داشتم و در پی طرح سوالهايی از طرف بسياری از دوستان ودانشجويان در طول اين چند سال گذشته در مقاله ای تحت عنوان ( مرگ شعر در زبان شکسته ومعرفت پن...
1395/8/29 18:48:41
ادامه »
درمصائب بنفش

درمصائب بنفش

بيش از هشت سال از انتشار (( اورميای بنفش )) اثر منظوم ومتفاوت من می گذرد . در اين مدت علاوه بر اين که بعنوان يک منظومه و اثر تراژيک نمايشی مورد توجه وبحث مراکز ادبی وهنری بخصوص دانشگاهی داخل وخارج از کشور قرار گرفت ودر چند کشور از جمله در انگليس و اتريش و سوئد ترجمه وانتشار يافت . از طرف محافل ادبی وهنری و صاحب نظران ومنتقدين .نقدها وبرداشتهای خاصی در مورد آن نوشته و ...
1395/8/29 18:45:59
ادامه »
اندر کشتن شعر بدست  حجم

اندر کشتن شعر بدست حجم

در تاریخ نه چندان بلند وطولانی شعر نو امروز ایران فراز وفرود ها وموجها ومکتبهای متعدد ی شکل گرفته که همگی متاثر از هم ونشات گرفته از تفکر سیال جاری بر خاسته از خواسته اجتماعی و در ئهایت بازتاب نیاز و ضرورتهای تکامل شعرامروز بوده وهست وادامه خواهد داشت . این جریانها از همان اوان شکل گیری نهضت تجدد وتحول شعر امروز وبعدبا آغازگری نیما تا کنون که نزدیک به یک قرن وکمی بیشت...
1395/8/29 18:43:42
ادامه »
 ديداري با پراولوف ان کويست

ديداري با پراولوف ان کويست

پر اولوف ان کويست (Per olov Enquist) از مشهورترين نويسندگان معاصر سوئد است که درام های سياسی او بسيار محبوب و خواننده های فراوان دارد. وی علاوه بر نويسندگی از علاقه مندان و فعالان مسايل سياسی  و فعاليت های ورزشی است. با او ديدار و گفتگويی کوتاه در نشستی در حاشيه کنفرانس بين المللی ادبيات و زبان داشتم....
1395/8/29 18:39:23
ادامه »
فكري ديگر

فكري ديگر

درود و احترام مرا بپذيريد : شعري را كه تحت عنوان غربت پاييز در شروع برنامه براي شما خواندم ، بيست سال پيش در پاييز سال 1353 به ياد و خاطره فروغ فرخ زاد سروده شده بود و از آن زمان تا كنون اجازه چاپ و نشر نداشت . خوشحالم كه در يادبود و گرامي داشت خاطره اش توانستم آن را براي شما بخوانم . امروز كار من سنگين و گسترده است . من موظفم علاوه بر شعر خواني بر رسي روشني داشته باش...
1395/8/29 18:35:31
ادامه »
تاملي در زندگي و آيين ماني پيامبر ايراني

تاملي در زندگي و آيين ماني پيامبر ايراني

در ابتدای قرن سوم میلادی ، غرب و شمال غربی ایلام و منطقه بین النحرین از مجموعه جوامع متشنج و متحولی که مدام با هم مشاجره داشتند تشکیل شده بود و اساس و بنیاد این تشنج و مشاجره ها رقابت های سیاسی و اقتصادی و تضاد دینی و مذهبی و فرهنگی بود. و یک حقیقت روشن و غیر قابل انکار این است که در طول 500 سال یعنی از 200 م تا 700 م ،یک دگرگونی و جابجایی بنیادی و عمیق جمعیتی و اجتما...
1395/8/29 18:32:09
ادامه »