اسماعیل بوردشاهیان

نویسنده، مترجم، پژوهشگر

پارسی English

کتاب های پژوهشی

مباني حسي زبان و شعر

مباني حسي زبان و شعر

پژوهش در زمينه ي مبناي فطري و مستقل بودن و نبودن زبان و مركز شكل گيري آن بخصوص بررسي تصوير ونماهاي مختلف تهيه شده از نقاط مختلف ارگانيزم مغز اين امر را به ثبوت رسانده كه شكل گيري زبان, جدا از آن زمينه ي فطري و ژنتيكي و تكامل ارگانيكي در اثر ارتباط ارگانيزم مغز با محيط است و اين امر توسط ارگانهاي حسي ((حواس پنجگانه)) مجموعه اي از ارتباط انتقال و دريافت را به صورت يك نش...
1395/8/27 17:56:06
ادامه »
تبار شناسي قومي و حيات ملي

تبار شناسي قومي و حيات ملي

زماني ، فرزانه اي تعريف مسئله را مهمتر از راه حل مسئله دانسته بود . دير زماني است كه تغيير آحاد مسئله دگرگوني بنياد حيات اجتماعي و فرهنگي شرايط تازه و نويني را مقابل آدمي و جوامع انساني نهاده است ....
1395/8/27 17:47:52
ادامه »