اسماعیل بوردشاهیان

نویسنده، مترجم، پژوهشگر

پارسی English

ترجمه رمان ( آن جا که زاده شدم )

بعداز انتشار ترجمه رمان ( آن جا که زاده شدم ) به زبان انگلیسی در امریکا که بسیار مورد توجه  قرار گرفته و در سطح جهان مطرح شده است در هفته  اول ماه نوامبر ۲۰۱۹  انتشار ات سیمیر در پاریس ترجمه این رمان را به زبان فرانسه منتشر کرد . دکتر دادگر نوبریان مترجم فرانسه این رمان اکنون ترجمه رمان نجوای ناتمام ادل را در دست ترجمه دارد که در بهار آینده منتشر خواهدشد . ترجمه  به زبانهای المانی وروسی رمان آن جا که زاده شدم هم شروع شده است. خوش حالم که بعنوان شاعر ونویسنده سهمی  هرچندکوچک در معرفی  زبان وادبیات معاصر ایران در جهان دارم

پایان خبر

نظرات:

نام:
شماره تماس :
شماره امنيتي: