اسماعیل بوردشاهیان

نویسنده، مترجم، پژوهشگر

پارسی English

رمان

فصل اول رمان باغ غبار

فصل اول رمان باغ غبار

ساعت نه وسی وپنج دقیقه صبح است که با فشار وتکان آرام دست مسافری که هم کوپه ام است، بیدار می شوم . هم سفرم بانوی نسبتا مسنی ست شبیه مادرم . نگاه مهربان دارد . با لبخند می گوید : - ببخشید . بیدارتون کردم . گفته بودید می خواهید به این شهر برید ....
1399/12/21 13:50:31
ادامه »
معرفی کتاب زبان ذهن ومعنا

معرفی کتاب زبان ذهن ومعنا

در معرفی کتاب زبان ، ذهن ومعنا این کتاب مجموعه درس گفتارها وسخنرانیهای علمی وفلسفی من در زمینه زبان و جریان شکل گیری آن و مبانی حسی و مفهومی ومعنا گزینی آن و کارکرد زبان در آفرینش شعر ورمان و ارتباط است . پیشگفتار کتاب را که بیانگر کل کتاب است در این جا قرار دادیم...
1399/12/21 13:47:40
ادامه »
نقد وتحلیلی رمان شکار آهوان به شامگاه

نقد وتحلیلی رمان شکار آهوان به شامگاه

رمان شکار آهوان به شامگاه نوشته شاعرو نویسنده وپژوهشگر معاصر دکتر اسماعیل یوردشاهیان که قبلا متن ناقصی از آن با نام خزان درسطحی محدود منتشر شده بود . رمانیست نیو رئال با پس زمینه تاریخی اجتماعی. که می توان آن را حاصل خوی وشکل زیست وذهنیت مردم ایران دانست. رمان شروع بسیار ضربه زننده جذاب اما تلخ واندوهگین دارد و کل محوریت وپلات رمان را در برمی گیرد ....
1398/9/18 17:03:30
ادامه »
رمان نجوای ناتمام ادل

رمان نجوای ناتمام ادل

رمان (نجوای ناتمام ادل) ساختاری مدرن ، لایه به لایه ی وآبستره دارد . نوشتاریست در فرم سیال ذهن که به زبان سوم شخص نقل می شود . موضوع آن دردو رنج مدام وجاری در جامعه سیاست ووحشت زده بشری در عصر حاضر است . وحشت از ترور توسط سرسپردگان اعنقادات رادیکال براساس سیاست جهان مسلط ومسلح بر جهان سوم وعقب مانده ، افسردگی و احساس پوچی و اظطراب از بی کاری وسرگردانی در جوامع رشد یاف...
1397/9/5 17:47:31
ادامه »
رمان دلباختگان بی نام شهرمن

رمان دلباختگان بی نام شهرمن

(دلباختگان بی نام شهر من) رمانیست متفاوت . من الگوی نوشتن و فرم روایت آن را از آثار کلاسیک ایران بخصوص از گلستان سعدی وکلیله ودمنه و هزار ویک شب گرفته و دگرگون کرده وبه طرز نوینی ارائه داده ام . هدفم این بود که سبک وفرمی مستقل بنام رمان ایرانی ارائه دهم یعنی رمانی چند صدایی و چند زمانی لایه به لایه. وبا این فکر دلباختگان را در طول چهار سال نوشتم. زبان روای رمان اول شخ...
1396/10/28 20:06:31
ادامه »
زمان ،  زمان فر صت های کوتا ه است

زمان ، زمان فر صت های کوتا ه است

امیل دورکیم جامعه شناس فرانسوی در مبحث ریخت شناسی اجتماعی خود – جامعه را مجموعه اندام واری می داند که یاخته اولیه آن را انسان تشکیل می دهد و مطابق با همین سیستم اندام وار جامعه است که دورکیم جامعه را مجموعه ای پیوسته و حیات وار می شناسد که به سبب وجود یاخته های زنده داری حیات و نفس زنده و روح و و جدان جمعی است ....
1395/8/27 17:46:03
ادامه »
آن جا که زاده شدم

آن جا که زاده شدم

"آن جا که زاده شدم" با الهام از زندگی دکتر ژوژف پلمپ کاکران (1905-1855) بنيان گذار نخستين دانشکده پزشکی و بيمارستان مدرن در ايران در شهر اورميه(1925-1878) نوشته شده و نوشتن آن بر اساس احساس نوعی ضرورت و پاسخ به تاريخ و ادای دين بود....
1395/8/27 17:05:08
ادامه »
سامانچی قیزی (دختر کاه فروش)

سامانچی قیزی (دختر کاه فروش)

از گذشه های بسیار دور از او فقط یک نام ویک تصویر بود. به هر جا که می رفتی درهرخانه و مغازه وتالاری تصویرویا بهتر بگویم تابلوی نقاشی چهره وتنه ء او با خوشه های گندم بردوش بر دیوارنصب شده بود . از هرکس که می پرسیدی او کیست ؟ می گفت :...
1395/8/25 20:34:23
ادامه »
رای و رعنا

رای و رعنا

  شروع بهار 1386 – پایان بهار 1389 ارومیه - ایران       نثارجان باختگان ، گمشدگان ، مجروحان وهمه آسیب دیدگان از جنگ . نثار همه آنهایی که مخالف جنگ هستند وآرزو دارند که ای کاش جنگ نبود . نثارهمه آنهایی که می اندیشند وامید آن را دارند که روزی کلمه و واژه جنگ از فرهنگ لغات تمام زبانها حذف شودوجهان عاری از تمام کلمات ولغتها ومفهومهای خشونت آمیز و...
1395/8/25 20:27:45
ادامه »