اسماعیل بوردشاهیان

نویسنده، مترجم، پژوهشگر

پارسی English

دلباختگان بی نام شهر من

رمان دلباختگان بی نام شهرمن یکی از آثار مهم ومتفاوت من است که بعداز انتشار بدلیل فرم وساختار و موضوع بسیار مورد توجه قرار گرفت . بسیاری از استادان آن را ستودند از جمله زنده یاد دکتر داریوش شایگان بعداز مطالعه ، آن را فصلی تازه در رمان معاصر ایران خواند و تحسین کرد.

مدیریت محترم کتاب ایوان در بریزبین استرالیا این رمان را مورد توجه قرارداده و برنامه ای تنظیم کرده که من در آن ضمن معرفی رمان و خواندن قسمتهای کوتاهی از آن به بحث در فرم وساختار و تعریف رمان وهنر بودن رمان ولذت ادبیات بپردازم

این برنامه روز پنجشنبه شانزده سپتامبر برابر با ۲۵ شهریور در ساعت هفده ونیم عصر در بریزبین استرالیا و به وقت ایران ساعت دوازده ظهر و به وقت اروپا ساعت هشت ونیم صبح برگزار خواهد شده

ار همه ی دوستان وعلاقمندان دعوت به شرکت می کنم . راه های تماس با کتاب ایوان وحضور در برنامه که به شکل زنده در اینستاگرام هم خواهد بود در پوستر برنامه قید شده است . خوش حالم که ادبیات ایران در گستره ی دیگر سرزمین ها فرصت حضور یافته وخوش حال خواهم شد از حضور وسوالهای شما

با مهر

اسماعیل یوردشاهیان اورمیا

پایان مقاله

نظرات

نام:
شماره تماس :
شماره امنيتي: